Strona korzysta z plików cookie. Czytaj więcej

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

MAT – POŻ Irena Matusiak                                          

Ireneusz Matusiak spółka jawna z siedzibą w Rzgowie

ul. Łódzka 24                                                                 
95-030 Rzgów                                                               

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….…………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)    

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić