Strona korzysta z plików cookie. Czytaj więcej
search

Granulat mineralny Compact

SINPI0319
92,25 zł
Brutto

Granulat mineralny Compact

(zdjęcie poglądowe)

Ilość

 

Regulamin

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Dane techniczne:

--> Sorbent uniwersalny

--> Mineralny, granulowany

--> Wielkość ziarna od 0,3 mm do 0,7 mm

--> Ciężar nasypowy ok. 520 g/l

--> Chłonność – ponad 100 % w zależności od rodzaju cieczy

--> Opakowanie – worek 20 kg lub wiadro 10 kg

Sposób użycia:

--> Posiada bardzo dobrą chłonność, co pozwala na zebranie maksymalnej ilości substancji jak najmniejszą ilością sorbentu. Dodatkowo, oznacza to mniejszą przestrzeń magazynową, niższe koszty transportu oraz unieszkodliwienia.

--> Jest niepalny, nie stwarza dodatkowego zagrożenia pożarem.

--> Ma własności antypoślizgowe, nie oddaje wchłoniętej cieczy, dzięki czemu nie jest przyczyną wtórnego zagrożenia poślizgiem. Po zasypanej powierzchni bezpiecznie można chodzić i prowadzić akcje ratownicze.

--> Sorbent Compakt® można stosować wielokrotnie do pełnego nasączenia.

--> Odpowiednio dobrany ciężar nasypowy powoduje, że sorbent nie unosi się na powierzchni rozlewiska i nie jest wrażliwy na podmuchy wiatru.

--> Nie reaguje z pochłanianymi cieczami.

--> Szybko pochłania do wewnątrz substancje chemiczne nawet o dużej lepkości.

--> Po nasączeniu zachowuje w dalszym ciągu swoje właściwości fizyczne. Jest twardy, wytrzymały na ściskanie, po sorpcji pozostaje cały czas sypki.

--> Odpowiednia granulacja sprawia, że granulki docierają w każdą szczelinę osuszanej powierzchni. Z naszego wieloletniego doświadczenia w działaniach Pogotowia Ekologicznego jednoznacznie wynika, że przy świeżych rozlewach substancji o niskiej lepkości wystarczy użycie Compaktu® bez zmywacza dla przywrócenia pierwotnej szorstkości podłoża.

--> Odpowiada wymogom dla sorbentów używanych na drogach i otrzymał oznaczenie Typ IIIR.

--> Jest to jedyny w Europie sorbent, który nasączony ropopochodnymi nie jest bezużytecznym odpadem.

Zastosowanie:

--> Usuwanie rozlewisk cieczy niebezpiecznych, w tym ropopochodnych, z powierzchni utwardzonych.

--> Zabezpieczenie miejsc wypadków po uwolnieniu się wszelkich substancji niebezpiecznych w transporcie kołowym, kolejowym.

-->  Przywracanie szorstkości na szlakach komunikacyjnych.

--> Zabezpieczenie prewencyjne miejsc wycieków substancji niebezpiecznych, np. wolnostojących transformatorów.

--> Wypełnienie wanien oraz palet wyłapujących substancje ropopochodne, roztwory wodne oraz związki chemiczne.

--> Czyszczenie zaolejonych maszyn, urządzeń itd., gdzie nie wskazane jest użycie wody.

--> Zabezpieczanie przewozu wszelkich cieczy niebezpiecznych.

Zobacz także